Library

Title Type Document
जि.स.सको २०७३.७४ को आय व्यय विवरण बारे Notice PDF icon जि.स.सको २०७३.७४ को आय व्यय विवरण बारे - Local Bodies Fiscal Commission.pdf
गाउपालिका र नगरपालिकाहरूको आय व्यय विवरण सम्बन्धी Notice PDF icon financial detail format for mun and gaupalika.pdf
Press Release for MCPM 072-073 Notice PDF icon प्रेस विज्ञप्ति ! - सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय.pdf
नेपालमा नगरपालिकाहरुको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन- एक संक्षिप्त विश्लेषण Reports PDF icon नेपालमा नगरपालिकाहरुको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन- एक संक्षिप्त विश्लेषण.pdf
Study on Intergovernmental Fiscal transfer for federal Nepal Reports PDF icon Study on Intergovernmental Fiscal transfer for federal Nepal.pdf
स्थानीय निकायहरुको वित्तीय स्थिति विश्लेषण अंक १३ Publications PDF icon स्थानीय निकायहरुको वित्तीय स्थिति विश्लेषण अंक १३.pdf
प्रतिक्रिया पठाउने अन्तिम मिति सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति Notice Image icon comment from ddc 07273.jpg
प्रतिक्रिया पठाउने अन्तिम मिति सम्बन्धमा Notice Image icon comment from mun 07273.jpg
Analysis Report of MCPM of Local Bodies in Nepal 2016 Publications PDF icon Analysis Report of MCPM of Local Bodies in Nepal 2016.pdf
स्थानीय निकायहरुको वित्तीय स्थिति विश्लेषण अंक ६ Publications PDF icon Anka-6.pdf

Pages