Orientation MCPM Experts about MCPM

न्यूनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सम्बन्धी स्थानीय शासन मूल्यांकनकर्ता र वित्तिय व्यवस्थापन मूल्यांकनकर्ताहरुको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम

Pages